Plynové varidlo Lotus.

Výrobca RM- Gastro

Rok výroby :

Technické parametre: 

CENA 450 €.-