Výpočet

Prevádzku starostlivo a exaktne vypočítame.

Koncept

Spracujeme koncept s minimom technológií a maximálnym výkonom.

Detail

S dôrazom na detail pre efektívnu prácu kuchárov.

PROJEKTOVANIE

Najdôležitejšia fáza prípravy novej gastroprevádzky, ktorá ovplyvní na dlhú dobu spôsob a rýchlosť práce vašich kuchárov a ostatných zamestnancov v celej gastroprevádzke.

Image

Pre efektívnu prácu kuchárov

PREVÁDZKU STAROSTLIVO A EXAKTNE VYPOČÍTAME

Ponúkame spoluprácu pri spracovávaní projektov všetkých stupňov pre projekčné a architektonické kancelárie.

Ponúkame projekčné spracovanie technologickej časti, vrátane presných podkladov pre všetky ostatné profesie. Pracujeme s platformou Auto-CAD(2015 a nižšie verzie).

Ďalej ponúkame podklady od jednotlivých strojov spracované na CD. Dokážeme spracovať ako subdodávky gastro-technologickej časti, tak komplexnú projektovú dokumentáciu, vrátane prerokovania na všetkých dotknutých verejnoprávnych orgánoch a zaistenia inžinierskej činnosti.

Pri realizáciách vlastnými zamestnancami zaisťujeme autorský dozor na všetky profesie.

Ukážky projektov pre našich klientov

Aké značky zastupujeme?

Sme hrdými partnermi prémiových výrobcov

Pripravujete sa na zmeny vo svojej gastro prevádzke?

Neváhajte nás kontaktovať - poradíme Vám